اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه وبینار تبلیغات هدفمند

وبینار رایگان(سمینار آنلاین) تبلیغات هدفمند دوشنبه 8 آبان ماه ساعت 9 تا 10 شب دوشنبه 8 آبان ماه 96 حضور در وبینار از طریق  اپلیکیشن زوم: سپس دریا...

طراحی ها

اطلاعیه وبینار تبلیغات هدفمند

اطلاعیه وبینار تبلیغات هدفمند
وبینار رایگان(سمینار آنلاین) تبلیغات هدفمند دوشنبه ۸ آبان ماه ساعت ۹ تا ۱۰ شب دوشنبه ۸ آبان ماه ۹۶ حضور در وبینار از طریق  اپلیکیشن زوم: سپس دریافت کد حضور در وبینار از ط...
بیشتر بخوانید