۱۰ شهریور ۱۳۹۶
برند شخصی، یک اهمیت، یک ضرورت

برند شخصی، یک اهمیت، یک ضرورت ۲

برند شخصی، یک اهمیت بی چون چرا، یک ضرورت مطلق باید بدانید که مهمترین جنبه برندشما،خودواقعی شماست. دوست من شما یک برند هستید! هیچ چیزی به […]
۱۶ تیر ۱۳۹۶
طراحی و برنامه ریزی برندسازی شخصی

طراحی و برنامه ریزی برندسازی شخصی

موارد طراحی و برنامه ریزی برندسازی شخصی طراحی و برنامه ریزی برندسازی شخصی به موارد زیادی بستگی دارد، تدوین راهکارهای مهم و سازماندهی شده نقش مهمی […]

پیشنهادهای ویژه ی مهران حمزه نژاد را از دست ندهید

آخرین خبرها و رویدادهای تیم مهران حمزه نژاد

دریافت فایل های صوتی و تصویری به صورت رایگان