۶ شهریور ۱۳۹۶
قدمی دیگر در صنعت تبلیغات

قدمی دیگر در صنعت تبلیغات

قدمی دیگر در صنعت تبلیغات امروزه صنعت تبلیغات بسیار پیشرفت کرده است اما هنوز یک قدم بزرگ دیگر باقی مانده است. ما باید یک پیام تبلیغاتی […]

پیشنهادهای ویژه ی مهران حمزه نژاد را از دست ندهید

آخرین خبرها و رویدادهای تیم مهران حمزه نژاد

دریافت فایل های صوتی و تصویری به صورت رایگان